• امروز : دوشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Monday - 26 September - 2022
1

نسخه تغذیه ای برای کنترل جوش‌ها

  • کد خبر : 27730
  • 02 اسفند 1399 - 19:08
نسخه تغذیه ای برای کنترل جوش‌ها

*د کتر احمد رضا د رستی: پوست بد ن انسان نقش محافظتی فوق‌العاد ه‌ای را ایفا می‌کند  و هر گونه لطمه‌ای که د ر آن ایجاد  گرد د ، مستقیماً بر سلامت کل بد ن تأثیر می‌کند . از طرف د یگر، ناسالم بود ن بد ن نیز روی پوست اثرات جد ی برجای می‌گذارد . به گزارش مجله زیبایی سبز به نقل از سلامت نیوز ، پوست بد ن انسان […]

*د کتر احمد رضا د رستی: پوست بد ن انسان نقش محافظتی فوق‌العاد ه‌ای را ایفا می‌کند  و هر گونه لطمه‌ای که د ر آن ایجاد  گرد د ، مستقیماً بر سلامت کل بد ن تأثیر می‌کند . از طرف د یگر، ناسالم بود ن بد ن نیز روی پوست اثرات جد ی برجای می‌گذارد .

به گزارش مجله زیبایی سبز به نقل از سلامت نیوز ، پوست بد ن انسان نقش محافظتی فوق‌العاد ه‌ای را ایفا می‌کند  و هر گونه لطمه‌ای که د ر آن ایجاد  گرد د ، مستقیماً بر سلامت کل بد ن تأثیر می‌کند . از طرف د یگر، ناسالم بود ن بد ن نیز روی پوست اثرات جد ی برجای می‌گذارد . تغییرات هورمونی و شرایط خاص فیزیولوژیک، تغذیه نامناسب، آلرژن‌ها و همچنین د وره‌های ویژه سنی، محیط زند گی (از قبیل آلود گی‌های محیطی) و حتی شرایط روحی – روانی و از جمله استرس‌های شد ید  نیز از جمله عواملی هستند  که تاثیرات جد ی و گاه بسیار نامناسب و لطمه‌زنند ه را بر پوست بد ن و د ر نتیجه بر سلامتی ما وارد  می‌سازند .

مواد  غذایی د خیل د ر امر پیشگیری و د رمان جوش‌ها

امگا۳: گروهی از اسید های چرب هستند  که خاصیت ضد التهابی د ارند  و به جلوگیری از بروز و همچنین به کاهش جوش‌ها و سایر بیماری‌های پوستی، کمک می‌کنند . ذکر این نکته ضروری است که د ر رژیم سالم مد یترانه‌ای، گوشت قرمز به ند رت مصرف می‌شود  و اغلب گوشت مصرفی را ماهی و غذاهای د ریایی تشکیل می‌د هد . چربی‌های حاوی امگا-۳ به میزان زیاد ی د ر گوشت ماهی‌ها و تا حد  کمتری د ر مغز د انه‌ها (به ویژه گرد و و باد ام هند ی) و د ر د انه کتان (کلزا) وجود  د ارند . مصرف مکمل‌های امگا-۳ نیز د ر بسیاری از افراد  می‌تواند  د ر کاهش مشکل جوش‌های صورت کمک‌کنند ه باشد ، البته لازم است د ر افراد  با شرایط سنی و جنسی و فیزیولوژیک متفاوت، مقد ار مصرف مکمل امگا-۳ توسط متخصص تغذیه تعیین شد ه و مورد  استفاد ه قرار گیرد . مصرف نابجای هر نوع مکمل و حتی مکمل این اسید های چرب، می‌تواند  برای بد ن زیانبار باشد .

پروتئین‌ها:
پروتئین‌ها از جمله مواد ی هستند  که باید  از طریق مواد  غذایی مناسب به بد ن برسند . ملکول‌های تشکیل د هند ه پروتئین‌ها را اسید های آمینه می‌نامند . انواع مختلفی از اسید های آمینه د ر ساخت پروتئین‌ها د خیل هستند . د ر بین انواع این اسید های آمینه، انواع اسید های آمینه گوگرد ی از قبیل سیستین و سیستئین برای تشکیل پوست سالم بسیار ضروری‌اند . این اسید های آمینه نیز د ر غذاهای حیوانی به ویژه گوشت ماکیان، تخم‌مرغ، گوشت گوساله و غلات کامل وجود  د ارند . د ر مکمل‌های پوست و مو امروزه از این اسید های آمینه استفاد ه شد ه تا بتوانند  نقش خود  را به خوبی ایفا کنند .

مطالب خواندنی:  ۱۰ ماده غذایی‌ که غذاهایتان را خوشمزه‌تر می‌کند

روی: روی (زینک) از جمله مواد  مغذی است که سلامت پوست بسیار به آن وابسته است. این ماد ه د ر غذاهای حیوانی و سپس د ر غلات کامل و حبوبات به مقد ار مناسبی وجود  د ارد ، لذا مصرف لوبیا، نخود ، عد س و ماش و همچنین مصرف گوشت‌ها به ویژه گوشت ماهی و ماکیان، می‌تواند  مقد ار مناسبی روی را به بد ن برساند  و به سلامت پوست و کاهش جوش‌ها کمک کند . د ر نوجوانان مبتلا به بد غذایی و سوء‌تغذیه، مصرف مکمل روی می‌تواند  به کاهش جوش‌ها و بهبود  آنها کمک کند  که کماکان متخصص تغذیه مقد ار مکمل را تعیین خواهد  کرد .

ویتامین A: ویتامین A از جمله مواد  مغذی است که برای سلامت و شاد ابی پوست و مخاط به شد ت ضروری است و لذا کمبود  آن می‌تواند  به بروز و تشد ید  انواع بیماری‌های پوستی و از جمله جوش‌ها، د امن بزند . منبع اصلی این ویتامین، مواد  غذایی حیوانی از قبیل شیر و لبنیات، تخم‌مرغ، ماهی و ماکیان و گوشت‌های قرمز است؛ از طرف د یگر، پیش‌سازهای این ویتامین د ر سبزیجات (به ویژه سبزیجات رنگی و سبز تیره) و میوه‌ها به فراوانی یافت می‌شود . این پیش‌سازها خاصیت آنتی‌اکسید انی د اشته و د ر بد ن انسان به ویتامین A تبد یل می‌شوند ، لذا افراد ی که سبزیجات کافی د ر رژیم غذایی خود  ند ارند ، بیشتر د ر خطر انواع بیماری‌های پوستی قرار می‌گیرند .

ویتامین C: ویتامین C یک آنتی‌اکسید ان قوی است که برای سلامت تمام بد ن و از جمله پوست و مخاط فوق‌العاد ه ضروری است. نقش کمبود  د ریافت این ویتامین د ر ایجاد  بیماری اسکوربوت که منجر خونریزی‌های مخاطی (مثلاً د ر مخاط د هان) و حتی مرگ می‌شود ، از زمان‌های قد یم شناخته شد ه بود . د ر زمانی که ملاحان د ر کشتی‌هایی چند  ماه بر روی آب به سر می‌برد ند  و از مصرف تمام میوه‌ها و سبزیجات بی‌بهره بود ند ، این بیماری عد ه زیاد ی را از بین می‌برد . ملاحان انگلیسی به این موضوع پی برد ند  که اگر مقد اری لیموی ترش تازه با خود  به د ریا ببرند ، تا ۳ هفته پس از پایان لیموها، هنوز هیچ مشکلی آنها را تهد ید  نمی‌کند  و از یک‌ماه پس از مصرف نکرد ن لیمو و د ریافت نکرد ن ویتامین C خطر بیماری‌های پوستی- مخاطی و سپس تشد ید  بیماری تا حد  مرگ، آن‌ها را تهد ید  می‌کند .

مطالب خواندنی:  ۱۰ تا از بدترین مواد غذایی برای فشار خون بالا

عد ه‌ای د ر قد یم برای د رمان بیماری‌های پوستی و جوش‌ها، مقد ار آب لیموی تازه بر روی آنها مالش می‌د اد ند  و یا پوست‌های لیموی آب گرفته د ارای پالپ لیمو را روی آنها قرار می‌د اد ند . ویتامین C امروزه جزء لاینفک تمام مکمل‌های ویتامینی است.

ویتامین E: ویتامین E نیز یک آنتی‌اکسید ان قوی است که نقش آن د ر حفظ و ارتقای سلامت پوست به خوبی مشخص شد ه است. منبع اصلی غذایی این ویتامین، غذاهای گیاهی و به ویژه روغن‌های گیاهی است. تمام گیاهان و از جمله روغن سبزیجات، حاوی این ویتامین هستند . غلات کامل و به ویژه جوانه غلات، حاوی ویتامین E خوبی هستند . د انه زیتون نیز شامل همین قاعد ه است و نقش مصرف روغن زیتون (یا همان روغن ضد  سرطان) د ر حفظ سلامت پوست به خوبی روشن است و حتی افراد ی از مالید ن روغن زیتون بر روی پوست حاوی جوش، بهره‌برد اری کرد ه و معتقد ند  که به کاهش مشکل کمک می‌کند . سایر روغن‌های گیاهی از قبیل پنبه د انه، سویا، کنجد ، ذرت، هسته انگور، کلزا (کانولا) و د یگر روغن‌های گیاهی نیز حاوی ویتامین E به مقد ار عالی هستند ؛ البته مسلماً نباید  د ر مصرف این روغن‌های گیاهی نیز زیاد ه‌روی نمود . مصرف پماد ‌ها و کرم‌های حاوی ویتامین‌های A و E به ویژه د ر افراد  سالمند ، به سلامت پوست کمک شایانی می‌نماید .

ویتامین B6: برای متابولیسم پروتئین‌ها د ر بد ن و تولید  سلول‌های جد ید  بسیار ضروری است. به همین ترتیب، این ویتامین برای ساخت و ترمیم پوست لازم است و کمبود  د ریافت آن، موجب افزایش التهابات و جراحات پوستی می‌شود . این ویتامین نیز د ر مواد  غذایی پروتئینی به مقد ار کافی وجود  د ارد  و لذا لازم است همواره افراد  از منابع پروتئینی مناسب استفاد ه کنند .

آنتی‌اکسید ان‌ها از جمله مواد  مغذی ارزشمند ی هستند  که به سلامت پوست کمک شایان می‌نمایند . همان‌گونه که ذکر شد ، انواع سبزیجات و میوه‌ها حاوی آنتی‌اکسید ان‌های متعد د ی هستند . رنگ قرمز، نارنجی و سبز تیره نشانگر مقد ار بیشتر کاروتنویید ها و سایر انواع آنتی‌اکسید ان است. به عنوان مثال می‌توان هویج، زرد ک، تربچه، اسفناج، برگ‌های روی کاهو، شاه توت، توت‌فرنگی، آلو سیاه، انگور قهوه‌ای و انگور سیاه و موارد  مشابه را نام برد . چای (اعم از چای سیاه، سبز و یا سفید ) نیز د ر زمره مواد  گیاهی حاوی آنتی‌اکسید ان‌ها است و لذا مصرف مناسب چای (به ویژه چای سبز) نیز به پیشگیری و بهبود  جوش‌های پوستی کمک می‌نماید . برخی مطالعات نشان د اد ه که قرار د اد ن چای سبز کیسه‌ای خیس و سرد  بر روی محل جوش‌های پوستی به مد ت ۱۵ د قیقه، به کاهش تعد اد  و عوارض جوش‌ها کمک می‌نماید .

سلنیوم از جمله آنتی‌اکسید ان‌های بسیار ضروری برای سلامتی بد ن و پوست است که به ویژه د ر غذاهای حیوانی و غلات کامل و حبوبات وجود  د ارد . یکی از محتویات د اروهای مکمل برای سلامت پوست، سلنیوم است که می‌توان از این د اروها با نظرمتخصص تغذیه برای بهبود  وضعیت پوست، استفاد ه نمود .

مطالب خواندنی:  صورتمان را با آب سرد بشوییم یا گرم؟

پروبیوتیک‌ها باکتری‌های مفید ی هستند  که با باکتری‌های ایجاد  کنند ه عفونت رقابت می‌کنند  و لذا از رشد  و تکثیر آنها تا حد  زیاد ی جلوگیری می‌کنند . این باکتری‌ها د ر د ستگاه گوارش انسان بصورت مسالمت‌آمیزی زند گی می‌کنند  و التهاب و استرس اکسید اتیو د ر د ستگاه گوارش را کاهش می‌د هند  و حتی وجود  آنها برای سلامت د ستگاه گوارش ضروری است و برای سلول‌های رود ه، اسید های چرب با زنجیره متوسط تولید  می‌کنند  که به تغذیه و سلامت آنها کمک می‌کند . این باکتری‌ها ضمناً د ر رود ه‌ها بعضی از ویتامین‌ها را نیز تولید  می‌کنند  و لذا د ر کل، برای سلامت انسان ضروری هستند . بعضی مطالعات نشان می‌د هند  که مصرف ماست و کفیر و محصولات لبنی پروبیوتیک و غذاهای تخمیری (مثل پنیر و همچنین سرکه طبیعی) به سلامت پوست و کاهش جوش‌های پوستی کمک می‌کند .

آب‌رسانی میوه‌ها و سبزیجات، از نکات قابل توجه د ر سلامتی پوست است. د ر زمان قد یم پوست خیار را روی جوش‌های پوستی قرار می‌د اد ند  تا به التیام آنها کمک کند . امروزه کرم‌ها و پماد های حاوی عصاره پوست خیار عرضه می‌شود  که به همین ترتیب، به سلامت پوست کمک می‌نماید . د ر تابستان مصرف هند وانه می‌تواند  آب‌رسانی مناسبی برای پوست د اشته باشد  که به حفظ و ارتقای سلامت پوست و کاهش جوش‌ها کمک می‌کند .

* متخصص تغذیه و رژیم‌د رمانی

منبع:زندگی آنلاین

لینک کوتاه : https://www.greenbeautymag.com/?p=27730

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.